Velkommen til Grundejerforeningen Boeslum Strand

Formålet med grundejerforeningen er at varetage medlemmernes interesser i forhold til offentlige myndigheder og i forhold til emner af betydning for medlemmerne, hvor opgaven kræver, at den skal løses kollektivt.

Nyheder

29. december 2016 Bekæmpelse af muldvarpe
I vores område – og givetvis også i andre områder af vores grundejerforening – er vi for tiden plaget af muldvarpe. Vi har fra et firma som hedder: ”Jysk Skadedyrsbekæmpelse” modtaget tilbud om effektiv udryddelse af skadedyrene. Firmaet har oplyst til mig, at de gerne giver rabat, hvis flere grundejere går sammen og ønsker deres hjælp til udryddelse. Jeg selv vil gerne være med i en fælles rabatgivende ordning med firmaet, og andre er velkomne til at kontakte mig: Torsten Lenbroch, torsten@lenbroch.net

6. december 2016 Havbrug ud for Djurslands Østkyst
Vi udsendte den 17. november en opfordring til dem af vore medlemmer, hvis e-mailadresse vi har, om at deltage i en underskriftindsamling mod de to enorme planlagte havbrug. Der er planlagt to havbrug ud for hhv. Jernhatten og Rugård. Den 30. november blev der holdt et meget velbesøgt folkemøde i ”Ministeriet”, Ebeltoft, om de planlagte havmølleparker øst for Djursland. Der var mødt ca. 200 op til mødet, hvor initiativtagerne bl.a. var Danmarks Naturfredning Østjylland og en borgergruppe fra Hyllested Skovgårde. Der var meget kompetente indlæg fra eksperter inden for havmiljø, fiskeri, spildevandsområdet og akvakultur. Indlæggene gav det generelle indtryk, at der miljømæssigt ikke er plads til de planlagte havbrug, hvis Danmarks aftaler mht. fortsat forbedring af miljøet i vore tilgrænsende have skal kunne opretholdes. Den resulterende forværring af havmiljøet vil påvirke erhvervs- og lystfiskeri samt badevandskvalitet negativt. De to sidstnævnte forringelser vil endvidere påvirke turismen i området negativt, hvilket kan koste et stort antal arbejdspladser og indtjening i oplandet. Kommunalbestyrelserne i både Norddjurs og Syddjurs kommuner er negative overfor havbrugene. Hvis du vil vide mere, kan du Google: havbrug Djursland.

30. november 2016 Høringssvar vedr. fældning af fredskov ved ishuset
I går fik nogle medlemmer afleveret en indsigelse mod fældning af fredsskoven ved ishuset. En rundspørge pr. mail/brev i medlemskredsen gav ikke nok stemmer til en kollektiv opbakning af grundejerforeningen mod fældningen af fredskoven! Bestyrelsen modtog kun 121 svar ialt. 45 stemte imod fældning. Disse 45 stemmer blev vedlagt indsigelsen. ap

10. november 2016 Fældning af fredskov ved ishuset
Syddjurs Kommune har planer om at fælde plantagen (Fredskoven) på begge sider af Ishuset fra Pukvej og ned til stranden.
Kommunen vil gennemføre dette i henhold til EU’s Natura 2000, som er et projekt, der drejer sig om naturbeskyttelse.

Man vil etablere en sammenhængende strandeng, som giver mulighed for et specielt “oprindeligt” dyreliv for bl.a. blomster- og sommerfuglearter.

Nogle af vores medlemmer, der bor tæt på området er bekymrede for dette og vil gerne have grundejerforeningen til at bakke op om et høringssvar til kommunen. Det kan vi kun, hvis en majoritet af medlemmer returnerer en bekræftelse af, at de tilslutter sig et høringssvar. I modsat fald vil vi overgive de modtagne svar til initiativtagerne, som derefter indsender dem sammen med høringssvaret.

Alle betalende medlemmer vil i de nærmeste dage få besked om kommunens projekt enten på deres e-mail eller via posten. Vi påtager os at indsamle medlemmernes evt. tilslutning.

Du kan læse om projektet her.

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte Andreas Pötzsch på mobil 20 28 25 69 eller timeout.online@mac.com

8. november 2016 Nu er listen over betalende medlemmer 2016 opdateret
Der er nu 212 betalende medlemmer. Det er 4 mere end budgetteret. Det betyder, at 87 % nu betaler, hvilket vist er rekord. Du kan se, hvem der betaler således:
Uden login: Under medlemmer kan du se de adresser, der betaler, forudsat at pågældende har givet tilladelse til, at vi viser det.
Med login: Under medlemmer kan du her se alle adresser, der har betalt.

5. juni 2016 Fjæsing
Jeg var ude at bade ved Boeslum Strand kl. 7 om morgenen. Herligt vejr og herligt vand.

Da jeg vadede i land efter en god svømmetur, kom jeg til at træde på en fjæsing kun ca. 5 meter fra land.

Det gjorde meget ondt i foden, så jeg humpede hjem, så hurtigt jeg kunne på bare fødder. Min kone slog fjæsingstik op på Google og fandt ud af, at det skulle kureres ved at stikke det angrebne sted i varmt vand – meget varmt – og holde det der i 1-2 timer. Det virkede! Efter to timer var smerterne væk og den eneste eftervirkning har været lidt kløe der, hvor jeg blev stukket. Jeg tror, jeg var heldig, for der kan være betydeligt værre forløb.

I kan læse om behandling og forholdsregler her: www.foerstehjaelp.dk/fjasing-en-giftig-fisk
Per Ponsaing

18. april 2016 Hjemmesiden er nu online
Alle medlemmer vil inden for de nærmeste dage modtage brev med oplysninger til hjemmesidens login. Vi opfordrer til at alle logger ind således at e-mail adresserne registreres. Foreningen vil fremover kunne spare udgifter til porto ved at bruge e-mail som kommunikationsform.

Hjemmesiden vil løbene blive opdateret i den kommende tid, vi håber, at I vil bære over med eventuelle fejl og mangler der muligvis vil være at finde på siden. Send endelig en mail til formanden, hvis I finder noget der ikke virker.

Vel mødt til generalforsamlingen den. 14. maj. 2016


Vejlog

4. januar 2017 Jens Kejser høvlede i dag alle vejene.
28. oktober 2016 Jens Kejser høvlede alle vejene.
5. august 2016 Sprøjtning af hele Bakkusvej med Dustex (entreprenør Flemming Søndergaard).
4. august 2016 Jens Kejser afhøvlede alle vejene (ca. 5 km).
20. juni 2016 Bakkusvej blev atter sprøjtet med Dustex (entreprenør Flemming Søndergaard), da det ikke fungerede så godt første gang.